Stopnie dorosłych

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie
Karate-do Shotokan
Polski Związek Karate Powyżej 14 lat


 

9 kyu – pas biały

KIHON

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke
 3. Soto-uke
 4. Uchi-uke
 5. Gedan-barai
 6. Mae-geri

KATA
Taikyoku-Shodan

KUMITE
Gohon-kumite

 

8 kyu – pas żółty

KIHON

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Uchi-uke/Gyaku-zuki
 5. Gedan-barai/Gyaku-zuki
 6. Shuto-uke
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi

KATA
Heian-Shodan

KUMITE
Gohon-kumite

 

7 kyu – pas pomarańczowy

KIHON

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Shuto-uke/Gyaku-nukite
 5. Uraken-uchi
 6. Mae-geri
 7. Mae-ren-geri/chudan, jodan (z międzykrokiem)
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri

KATA
Heian-Nidan

KUMITE
Gohon-kumite

 

6 kyu – pas zielony

KIHON

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Shuto-uchi
 7. Yoko-empi-uchi
 8. Mae-geri
 9. Mae-ren-geri (z międzykrokiem)
 10. Yoko-geri-keage
 11. Yoko-geri-kekomi
 12. Mawashi-geri
 13. Ura-mawashi-geri
 14. Shiho-gyaku-zuki

KATA
Heian-Sandan

KUMITE
Kihon-ippon-kumite

 

5 kyu – pas niebieski

KIHON

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki
 6. Haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Kizami-mae-geri/mae-geri
 9. Yoko-geri-keage
 10. Yoko-geri-kekomi
 11. Mawashi-geri
 12. Ura-mawashi-geri
 13. Ushiro-geri
 14. Mae-geri/mawashi-geri (z międzykrokiem)
 15. Shiho-uraken-uchi

KATA
Heian-Yodan

KUMITE
Kihon-ippon-kumite

 

4 kyu – pas niebieski

KIHON

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Mawashi -shuto-uchi/Gyaku-haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
 11. Ura-mawashi-geri
 12. Ushiro-geri
 13. Mawashi-geri/Ushiro-geri (z międzykrokiem)
 14. Shiho-gyaku-zuki
 15. Shiho-empi-uchi

KATA
Heian-Godan

KUMITE
Kihon-ippon-kumite (kontratak uchi lub geri)

 

3 kyu – pas brązowy

KIHON

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/Uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 6. Sanbon-mae-geri
 7. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi (tą samą nogą)
 8. Mawashi-geri/Yoko-geri-kekomi
 9. Ura-mawashi-geri
 10. Ushiro-geri
 11. Shiho-gyaku-zuki
 12. Shiho-uchi
 13. Shiho-geri

KATA
Tekki-Shodan

KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

 

2 kyu – pas brązowy

KIHON

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Kizami-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi/Kizami-uraken-uchi
 4. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/ Kizami-uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Kizami-mawashi-geri/mawashi-geri
 7. Ura-mawashi-geri/mawashi-geri/yoko-geri-keage (tą samą nogą)
 8. Ushiro-geri/mawashi-geri (tą samą nogą)
 9. Yoko-geri-kekomi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 10. Shiho-uchi
 11. Shiho-geri

KATA
Bassai-dai

KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

 

1 kyu – pas brązowy

KIHON

 1. Oi-zuki (do przodu i do tyłu)
 2. Sanbon-zuki (do przodu i do tyłu)
 3. Kombinacja
 4. Mae-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi w kiba-dachi z przejściem
 7. Mawashi-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 8. Ura-mawashi-geri-chudan/jodan
 9. Ushiro-geri-chudan/jodan
 10. Mae-geri/yoko-geri/mawashi-geri/ushiro-geri/ura-mawashi-geri
 11. Shiho-uchi i Haito-uchi
 12. Shiho-geri

KATA
do wyboru: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu

KUMITE

 1. Jiyu-ippon-kumite (kontratak uchi, geri)
 2. Jiyu-kumite