Historia Karate

Historia Karate
Historia karate w Polsce

 

Karate zawitało do naszego kraju w latach 1970-1972. Pierwsze sekcje powstały w 1972 roku w Poznaniu (Przemysław Ilukowicz), Warszawie (Leszek Drewniak), Szczecinie (Kazimierz Krukowski), Łodzi (Andrzej Juśkiewicz) i Krakowie (Andrzej Drewniak – Kyokushinakai).  We wrześniu 1976 roku odbył się pierwszy w Polsce egzamin na stopnie mistrzowskie, który przeprowadził dr Ilija Jorga 4 Dan  z Jugosławii, jednak pierwszy czarny pas w Polsce zdobył Andrzej Drewniak zdając egzamin w 1974 roku w Holandii przed Loek Hollandrem.

W 1978 roku po raz pierwszy przyjeżdża do Polski Hideo Ochi 6 Dan. W tym samym roku po długich staraniach założono Centralną Komisję Karate przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) w Warszawie. Kilka lat później, 22 stycznia 1980 roku powołano Polski Związek Karate z redaktorem Januszem Świerczyńskim jako prezesem związku. W 1981 roku Polskę odwiedzają: Keigo Abe 6 Dan, Yoshiharu Osaka 5 Dan, Takenori Imura 4 Dan, Takayuki Tsuchi 3 Dan. W 1982 roku Prezesem PZK wybrano inż. Wacława Antoniaka 6 Dan, który pełni te funkcje aż po dzień dzisiejszy.  W 1983 roku powołano w ramach PZK komisje stylowe: shotokan, kyokushinkai, taekwondo, kendo, kick-boxing, jiu-jitsu, aikido i kung-fu. Związek zrzeszał wtedy ok. 85 klubów z całego kraju.

Z czasem PZK został przyjęty do World Union of Karate Organisations (WUKO). Od 1981 roku rozgrywa są oficjalne mistrzostwa Polski (początkowo wg. systemu WUKO aktualnie wg. przepisów WKF) oraz mistrzostwa stylowe (początkowo w shotokan, kyokushinkai, taekwondo, kick-boxing oraz kendo – aktualnie w shotokan i kyokushinkai). W 1985 roku oraz 1986 po raz kolejny przyjeżdża do Polski dr Ilija Jorga 5 Dan Mistrz Europy EAKF w kumite.

W 1988 roku Krzysztof Kandratowicz i Ryszard Murat zakładają Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk Walki z czasem wyodrębniają się kolejne stowarzyszenia i związki:

  • Polska Unia Shorin Ryu Karate  (1991) Aleksander Staniszew,
  • Polska Federacja Okinawa Goju Ryu (1998) Ryszard Szczepański,
  • Polska Federacja Seitedo Karate (1998) Bogdan Czapla,
  • IFK Karate Do Shito Ryu Gembu Kai (2000) Andrzej Kozak,
  • Jundo Kan Goju Ryu (2001) Andrzej Piech, Grzegorz Burniak,
  • JKI Goju Kai (1999) Andrzej Pikuła

W 1990 roku Przewodniczący Komisji Karate Shotokan Włodzimierz Kwieciński razem  z kilkoma działaczami (Jarosław Mejer, Paweł Krzywański, Józef Rączka) wyłamuje się ze związku i zakłada 10.01.1990 roku w Łodzi Federację Karate Tradycyjnego “Fudokan”, która weszła w struktury  International Traditional Fudokan Karate Federation (ITFKF) a później  International Traditional Karate Federation (ITKF).

Początkowo ruch karate tradycyjnego w Polsce wspiera Ilija Jorga 8 Dan, jednak kiedy Kwieciński odchodzi od stylu fudokan (m.in. na skutek sugestii Nishiyamy zmieniona zostaje nazwa federacji, w której nie mieści się już słowo fudokan) Jorga wycofuje swoje poparcie. W 1992 roku po raz pierwszy do Polski przyjeżdża Hidetaka Nishiyama 9 Dan zaś Andrzej Zarzycki (PZK) zaprasza po raz pierwszy do Kowar Kenetha Funakoshi 9 Dan.

W dniu 10 lutego 1993 roku powołano do życia Polską Federację Karate Tradycyjnego, przekształconą w grudniu 1996 roku w Polski Związek Karate Tradycyjnego. W lipcu 1993 roku po raz pierwszy przyjeżdża do naszego kraju Hiroshi Shirai 9 Dan jednak w zajęciach prowadzonych przez niego mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy klubów PFKT /w okresie tym do federacji należało ok. 100 podmiotów organizacyjnych.

Z czasem Polskę odwiedzają  kolejni znani mistrzowie karate shotokan jak Masaru Miura 8 Dan i Shiro Asano 9 Dan, który przyjechał do Polski na zaproszenie Moniki Wierzbińskiej.

W 1994 roku Jan Dyduch powołuje Stowarzyszenie Oyama Karate oraz Unię Karate Oyama w Polsce. Na jego zaproszenie przyjeżdża do Polski Shigeru Oyama 10 Dan.

W 1995 roku Robert Sworek powołuje Polski Związek Karate Shotokan, który jest związkiem sportowym, ale nie jest polskim związkiem (pomimo nazwy) w rozumieniu Ustawy o kulturze fizycznej. Zaprasza do Polski Kenoisuke Enoeda 8 Dan, Taiji Kase 9 Dan oraz innych mistrzów karate.

W 1996 roku Mariusz Jewdokimow  odchodzi z grupy Sworka i powołuje Federację Karatedo Shotokan Polska zwaną później JKA Polska. Po kilku latach rozpoczyna organizowanie cyklicznych szkoleń, które prowadzi Szef JKA Europe – Hideo Ochi 8 Dan. W 1993 roku z grupy Kwiecińskiego odchodzi Tomasz Piotrkowicz zakładając Polskie Stowarzyszenie Karate (nawiązuje kontakty z Takayuki Kubotą 10 Dan twórcą Gossoku-ryu, który na jego zaproszenie przyjeżdża kilkakrotnie do Polski).

W 1997 roku z PZKT odchodzi Zbigniew Ruta zakładając w listopadzie 1999 roku Polską Federację Karate Tradycyjnego Fudokan. Nawiązując współpracę z Międzynarodową Federacją Karate Tradycyjnego Fudokan (ITFKF) oraz fundatorem karate fudokan dr Ilija Jorgą 8 Dan. Do nowego stowarzyszenia przystępują kolejne kluby zwiększając ilość trenujących fudokan do około 1000 osób (20 klubów prowadzących działalność w 33 miastach). W okresie tym zawodnicy PFKT startują na imprezach międzynarodowych reprezentując polski fudokan zaś PZKT mający decyzją ministra działać w dyscyplinie fudokan nawet nie należy do Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego Fudokan (ITFKF).

Po śmierci Masutatsu Oyamy, który staraniem działaczy Kyokushinkai odwiedził jeszcze wcześniej Polskę, w latach 1994/1995 dochodzi do podziałów w polskim kyuokushinkai, co jest konsekwencją sytuacji na arenie międzynarodowej. (Roman Kucfir wchodzi w struktury IKO3 – Yoshikazu Matsushimy, Eugeniusz  Stanisławek wiąże się z IFK prowadzoną przez Steve Arnila zaś Jacek Baranowski tworzy własną organizację wchodzącą w struktury IKO2 – Kenji Midori).

Krakowskie centrum oraz jego lider Andrzej Drewniak  pozostaje w nurcie IKO1, który prowadzi wyznaczony na spadkobiercę Kyokushinu Shokei Matsui. W okresie tym pojawiły się także nowe uregulowania prawne mające istotny wpływ na sytuacje karate w Polsce. Powszechnie krytykowane przez środowisko sztuk walki rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2001 roku sztucznie podzieliło karate w Polsce na dwie odrębne dziedziny sportu: karate (z dyscyplinami: karate wg systemu WKF, kyokushinkai, shotokan, goju ryu, shorin ryu, gosoku ryu, oyama karate, doshinkan i inne odmiany karate), którym zarządza Polski Związek Karate oraz karate tradycyjne (z dyscyplinami: karate wg systemu ITKF i karate fudokan), którym zarządza Polski Związek Karate Tradycyjnego.

W 2003 roku Zbigniew Ruta (karate tradycyjne) wstępuje do Polskiego Związku Karate (wprowadzając 11 nowych klubów) i dzięki poparciu prezesa związku Wacława Antoniaka tworzy Podkomisję Karate Shotokan WSI oraz niezależny od PZK związek sportowy działający pod nazwą World Shotokan Institute – Poland.

Także w 2003 roku powstaje drugi, co do wielkości związek sportowy karate w Polsce pod nazwą Polska Federacja Karate utworzony przez Jana Dyducha (Oyama Karate), Aleksandra Staniszewa (Shorin-ryu Karate), Eugeniusza Stanisławka (IFK Kyokushin), Roberta Sworka (PZK Shotokan), Andrzeja Pikułę (Goju-ryu Goju-kai) oraz Juliusza Piwowarskiego (All Style Karate).

W połowie 2008 roku ze względu na brak postępów w sprawie powołania w ramach PZK trzeciej komisji stylowej Karate W.S.I. Obok komisji shotokan i kyokushin  kluby członkowskie Podkomisji Karate Shotokan W.S.I. poinformowały Zarząd PZK o zaprzestaniu jej działalności. Większość z tych klubów zrezygnowało także z członkostwa w Polskim Związku Karate ograniczając swoje działania do World Shotokan Institute Poland.

Bibliografia:
Giuseppe Baghetto „Nowa Encyklopedia Karate Do” Tom I Kata
M. Nakayama „ Best Karate” Zarys.
http://www.wsi-poland.org – Historia Karate w Polsce