Karate dla dzieci

Karate dla Dzieci

Zajęcia w grupach dziecięcych prowadzone są z podziałem na wiek uczestników. W programie zajęć znajdują się ćwiczenia ogólnorozwojowe odpowiednie dla dzieci w wieku szkolnym, elementy gimnastyki korekcyjnej, gry i zabawy ruchowo- edukacyjne oraz nauka karate na poziomie początkującym prowadzona w sposób przystępny i atrakcyjny dla tej grupy wiekowej.
Ćwiczący zapoznają się z elementami kultury japońskiej, będą uczyli się współpracy w grupie, systematyki, zachowania wg stosownych zasad, szacunku, pracy nad samym sobą oraz dążenia do samorozwoju, pokonywania własnych słabości, wytyczania sobie celów i dążenia do nich.

Grupy dla młodzieży:

zajęcia dla młodzieży prowadzone są w grupach: 13- 18 lat oraz młodzież 14 lat i starsi + dorośli, grupy ogólne lub rodzinne- łączone wiekowo.
W programie zajęć znajdują się: poprawa sprawności ogólnej i sylwetki oraz korekcja ewentualnych wad postawy, podstawy karate, etykieta i etyka- zachowanie określonych zasad i szacunek rozumiany w różnych aspektach, samoobrona, praca nad pewnością siebie oraz samorozwojem intelektualno- emocjonalno- fizycznym.


Trenerzy Karate

 

Magdalena Zielińska

Maciej Zieliński